Mircea Bârsilă: „Tematica textelor lui Nicolae Sirius din prezenta antologie implică propulsarea biograficului pe orbita poeziei vizionare, pe portativul unei abile şi cuceritoare glisări a mesajului de la particular la general. De la concret la abstract.
Elanul justiţiar, susţinut de un acut simţ al realităţii şi de ofertele cu valenţe protestatare ale propriei experienţe de viață, se împleteşte cu aspectele ce beneficiază de graţia imaginaţiei şi a unei sensibilităţi care-i permite să ridice realitatea obiectivă la rangul de suprarealitate lirică.
Simplitatea limbajului, acurateţea scriiturii, originalitatea problematicii, a scenariilor lirice şi a imaginarului înalţă poezia «absentului» Nicolae Sirius în prim-planul fenomenului liric al nostru de azi.”